Het Nederlands Filmtheater Overleg (NFO) is een vereniging van (middel)grote gesubsidieerde filmtheaters in Nederland. Het NFO is opgericht om een collectieve stem te geven aan de aangesloten instellingen en zo hun culturele, maatschappelijke en educatieve taak te borgen, samen met de positie van dit segment van filmvertoners.

Het NFO is gespreks- en samenwerkingspartner voor lokale en nationale overheden, fondsen, financiers en belangen- en brancheverenigingen. De leden van het NFO zijn ook lid van de NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters).

Een filmtheater kan lid worden van het NFO als het beschikt over minimaal drie zalen, een professionele bedrijfsvoering en dagelijks vertoningen heeft, of tenminste 2000 vertoningen per jaar. Ook wordt verwacht dat het filmtheater aandacht besteedt aan de bevordering van de cinematografie en dat het het doel en de statuten van de vereniging onderschrijft.

Missie en kerntakenBestuur