Het NFO geeft een collectieve stem aan de aangesloten instellingen om zo hun culturele, maatschappelijke en educatieve taak te borgen, samen met de positie van dit segment van filmvertoners. De kerntaken van het NFO zijn:

Belangenbehartiging leden

 • Optreden als gespreks- en samenwerkingspartner voor o.a. overheden, distributeurs, festivals, financiers, brancheverenigingen en andere stakeholders.
 • Ondersteuning landelijke en/of lokale lobby middels informatie- verzameling en -uitwisseling, expertisebundeling en dossiervorming.

Samenwerking

 • Samenwerking en afstemming met de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), de brancheorganisatie voor alle bioscopen en filmtheaters in Nederland.
 • Informatie-uitwisseling, expertisebundeling en praktische samenwerking onderling op het gebied van o.a. programmering, marketing, ticketing, educatie en (projectie)techniek. Daartoe bestaan er diverse NFO-werkgroepen.
 • Samenwerking met andere branches in de cultuursector daar waar dit de gezamenlijke belangen ten goede komt en de behartiging versterkt.

Bevorderen bewustwording

 • Het bevorderen van de bewustwording bij stakeholders van het belang van filmcultuur in het algemeen en de specifieke culturele, maatschappelijke en educatieve rol van filmtheaters op zowel landelijk als lokaal niveau.
 • Vergroten bewustwording van aanwezige expertise bij stakeholders en leden, en de mogelijkheden om deze breder in te zetten door overige filmtheaters, overheden, belangenverenigingen, financiers en andere stakeholders.

Professionalisering

 • Het ontwikkelen van een opleidingsagenda voor (bij)scholing van de leden.
 • Het (laten) financieren van opleidingen (o.a. door subsidies aan te vragen).
 • Een personeelsuitwisselingsprogramma om kennis en expertise te delen.

Bevorderen Diversiteit en Inclusie

 • Het bevorderen van bewustzijn over dit onderwerp bij leden, o.a. door dit in de verschillende werkgroepen en deel overleggen te verankeren (programmering, marketing, etc.).
 • Informatie-uitwisseling, expertisebundeling en praktische samenwerking op dit gebied.
Over NFOBestuur